* 0.07 دلار

* 4.37 دلار
* 6358 دلار
* 0.54 دلار
* 1.77 دلار
* 7.16 دلار
* 8.03 دلار
* 45.30 دلار
* 77.19 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .