* 0.07 دلار

* 4.35 دلار
* 6359 دلار
* 0.54 دلار
* 1.74 دلار
* 7.11 دلار
* 8.01 دلار
* 45.06 دلار
* 76.82 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.93 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .