* 0.30 دلار

* 0.07 دلار
* 4.39 دلار
* 6378 دلار
* 0.54 دلار
* 1.76 دلار
* 7.17 دلار
* 8.06 دلار
* 45.43 دلار
* 77.33 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .