* 0.36 دلار

* 155 دلار
* 161.4 دلار
* 49 دلار
* 1.11 دلار
* 78 دلار
* 10.74 دلار
* 0.123 دلار
* 0.9991 دلار
* 0.29 دلار
* 0.07 دلار
* 4.35 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .