* 0.54 دلار

* 1.76 دلار
* 7.16 دلار
* 8.04 دلار
* 45.29 دلار
* 77.32 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.96 دلار
ایکس
* -2.55٪
* -9.50٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .