* 0.54 دلار

* 1.74 دلار
* 7.11 دلار
* 8.00 دلار
* 45.02 دلار
* 76.75 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.93 دلار
ایکس
* -2.81٪
* -9.78٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .