* 1.19 دلار

* 2.28 دلار
* 3.93 دلار
ایکس
* -2.58٪
* -9.58٪
* -6.74٪
* -9.86٪
* -5.65٪
* -7.77٪
* انگلیسی
* تبلیغات

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .