* 10.75 دلار

* 0.124 دلار
* 0.9992 دلار
* 0.29 دلار
* 0.07 دلار
* 4.38 دلار
* 6374 دلار
* 0.54 دلار
* 1.77 دلار
* 7.15 دلار
* 8.04 دلار
* 45.31 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .