* 1527 دلار

* 269 دلار
* 34 دلار
* 0.36 دلار
* 158 دلار
* 161.9 دلار
* 49 دلار
* 1.12 دلار
* 79 دلار
* 10.81 دلار
* 0.124 دلار
* 0.9991 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .