* 156 دلار

* 161.8 دلار
* 49 دلار
* 1.11 دلار
* 78 دلار
* 10.73 دلار
* 0.123 دلار
* 0.9992 دلار
* 0.29 دلار
* 0.07 دلار
* 4.37 دلار
* 6343 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .