* 6333 دلار

* 0.54 دلار
* 1.76 دلار
* 7.12 دلار
* 8.01 دلار
* 45.21 دلار
* 76.88 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -2.97٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .