* 6358 دلار

* 0.54 دلار
* 1.77 دلار
* 7.16 دلار
* 8.04 دلار
* 45.34 دلار
* 77.23 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.56٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .