* 7.11 دلار

* 8.01 دلار
* 45.15 دلار
* 76.97 دلار
* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -2.85٪
* -9.98٪
* -6.87٪
* -10.21٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .