* 78 دلار

* 10.70 دلار
* 0.123 دلار
* 0.9993 دلار
* 0.29 دلار
* 0.07 دلار
* 4.35 دلار
* 6352 دلار
* 0.54 دلار
* 1.74 دلار
* 7.11 دلار
* 8.00 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .