* 8.00 دلار

* 45.02 دلار
* 76.75 دلار
* 1.19 دلار
* 2.28 دلار
* 3.93 دلار
ایکس
* -2.81٪
* -9.78٪
* -6.97٪
* -10.15٪
* -5.75٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .