* 8.03 دلار

* 45.27 دلار
* 77.15 دلار
* 1.19 دلار
* 2.29 دلار
* 3.94 دلار
ایکس
* -2.65٪
* -9.71٪
* -6.73٪
* -9.83٪
* -5.52٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .