* 8.05 دلار

* 45.38 دلار
* 77.35 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.50٪
* -9.55٪
* -6.57٪
* -9.72٪
* -5.47٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .