* 8.09 دلار

* 45.49 دلار
* 77.83 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.96 دلار
ایکس
* -2.37٪
* -9.52٪
* -6.39٪
* -9.70٪
* -5.18٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .