o با FUD مبارزه کنید

* پژوهش
* ویدئو
* بازارهای حرفه ای
* فروشگاه
Signatura News
* پلتفرم محضری مستقر در آرژانتین بتای عمومی را راه اندازی می کند، به ارمغان می آورد
بیت کوین به صنعت حقوقی
14 اکتبر 2016
توسط آدام دوبوو
Signatura از پلتفرم ثبت اسناد رسمی بلاک چین بوئنوس آیرس استفاده خواهد کرد
فناوری بیت کوین برای تایید و اعتبار اسناد قانونی با شماره

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .