o 100 تا 2021

o 100 تا 2020
یا نظر
یا Expert Take
o مصاحبه
یا حلقه نوآوری
یا ارتباطات
* رمزنگاری
o توضیح داد
o نحوه رمزگذاری
یا بیت کوین 101
o اتریوم 101

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .