* 1.77 دلار

* 7.15 دلار
* 8.03 دلار
* 45.23 دلار
* 77.14 دلار
* 1.20 دلار
* 2.29 دلار
* 3.95 دلار
ایکس
* -2.66٪
* -9.76٪
* -6.72٪

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .