* 161.6 دلار

* 49 دلار
* 1.11 دلار
* 78 دلار
* 10.75 دلار
* 0.124 دلار
* 0.9992 دلار
* 0.29 دلار
* 0.07 دلار
* 4.37 دلار
* 6359 دلار
* 0.54 دلار

به منظورخرید تتر و اطلاع از خدمات و قیمت تتر بر روی عبارات کلیک کنید تا وارد صرافی آنلاین اکس نوین معتبرترین صرافی رمزارز ایرانی شوید .